Onze stichtingen

Het Leontienhuis wordt gedragen door twee stichtingen: Stichting Leontienhuis en Stichting Vrienden van het Leontienhuis. Waarom twee? Om ons aanbod en de fondsenwerving van elkaar te scheiden. Stichting Leontienhuis focust op het beleid, de strategie en het aanbod van het Leontienhuis. Terwijl Stichting Vrienden van het Leontienhuis zich richt op de fondsenwerving. Beiden stichtingen zijn geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

#altijdvoorjou

Stichting Leontienhuis

Stichting Leontienhuis (voorheen Leontien Foundation) is op 15 december 2008 opgericht door Leontien Zijlaard-van Moorsel. Via de foundation ondersteunde Leontien destijds doelen op het gebied van eetstoornissen. Op 9 juli 2015 opende de stichting een inloophuis in Zevenhuizen, het Leontienhuis. Stichting Leontienhuis geeft invulling aan het doel van het Leontienhuis, door koers te bepalen en een strategie uit te stippelen. Het bestuur van het Leontienhuis ondersteunt de programmaleiding bij het opstellen en uitvoeren van het beleid en het aansturen van het team.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Leontienhuis bestaat uit vier personen. Zij zijn als vrijwilligers verbonden aan het Leontienhuis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

  • Voorzitter, Martine den Ouden
  • Penningmeester Hans Bloks, klinisch psycholoog/psychotherapeut.
  • Secretaris Jan Ambachtsheer, manager bedrijfsvoering Gemeente Oosterhout.
  • Algemeen bestuurslid, Arthur Wendel 

Heb je een vraag aan het bestuur van Stichting Leontienhuis? Mail naar: info@leontienhuis.nl.

ANBI-status

Stichting Leontienhuis heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Deze status krijg je alleen als je als instelling nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Dit zijn de voorwaarden waar we aan voldoen.

Stichting Vrienden van het Leontienhuis

Om de fondsenwerving van het Leontienhuis te waarborgen, is per 1 januari 2021 Stichting Vrienden van het Leontienhuis opgericht. Deze stichting zet zich volledig in op fondsenwerving voor het Leontienhuis. Dat is hard nodig, omdat het Leontienhuis grotendeels afhankelijk is van donaties. Wij zamelen gelden in voor het Leontienhuis en bouwen aan een warm netwerk ‘vrienden van’, voor de toekomstbestendigheid van het Leontienhuis.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van het Leontienhuis bestaat uit zes personen. Zij zijn als vrijwilligers verbonden aan het Leontienhuis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

  • Voorzitter Michael Zijlaard, medeoprichter Leontienhuis
  • Penningmeester Peter Michels, eigenaar/directeur Michels Administratie & Belastingadvies
  • Secretaris Manon Veldkamp-Dirkse, marketing manager Stiebel Eltron Nederland B.V.
  • Algemeen bestuurslid Guido Hoffman, lease intermediair
  • Algemeen bestuurslid Robin Dijkgraaf, eigenaar/directeur HD Groep
  • Algemeen bestuurslid Rachel van Diggele, communicatiestrateeg Concept&Zo

Heb je een vraag aan het bestuur van Stichting Vrienden van het Leontienhuis? Mail naar: info@vriendenvanhetleontienhuis.nl.

ANBI-status

Stichting Vrienden van het Leontienhuis heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Deze status krijg je alleen als je als instelling nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Dit zijn de voorwaarden waar we aan voldoen.

Jaarverslag

Beide besturen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarverslag, met als onderdeel het financieel jaarverslag. Op dit moment is alleen het jaarverslag van Stichting Leontienhuis beschikbaar, omdat Stichting Vrienden van het Leontienhuis recent is opgericht. Van deze stichting verschijnt in het begin van 2022 het eerste jaarverslag online.

Vertrouwenspersoon

Ineke van Beek

Bij Leontienhuis vinden wij het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn. Mede hierom hebben we een vertrouwenspersoon werkzaam voor alle deelnemers en vrijwilligers. Met onze vertrouwenspersoon, Ineke van Beek, kun je als vrijwilliger of deelnemer in vertrouwen een situatie te bespreken waar je met degene die het betreft niet uitkomt. Ineke werkt onafhankelijk en alle gesprekken zijn volledig vertrouwelijk.

Worstel je bijvoorbeeld met vragen, klachten of problemen en kom je er samen niet meer uit? Of heb je hulp nodig in een gesprek met een programmaleider, coördinator of vrijwilliger? In al deze gevallen kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Mocht je behoefte hebben aan een gesprek dan kun je direct contact met haar opnemen door een e-mail te sturen naar inekevbeek@ziggo.nl

Wegwerkzaamheden

Vanaf 15 november t/m 28 november wordt er aan de B weg gewerkt en wordt deze opnieuw geasfalteerd. Dit betekent dat het Leontienhuis met de auto deze periode niet direct bereikbaar is. Met de fiets blijven we wel bereikbaar. Auto’s kunnen geparkeerd worden in de woonwijk direct achter het Leontienhuis. 

Ons advies is om de ‘Baronessenhof’ in te voeren in de navigatie en in deze straat de auto te parkeren. Steek vervolgens het bruggetje aan het einde van de straat over en ga naar rechts. Je loopt vervolgens tegen de achterzijde van het Leontienhuis aan. Loop links om de tuin heen om bij de hoofdingang te komen.