Onze stichtingen

Het Leontienhuis wordt gedragen door twee stichtingen: Stichting Leontienhuis en Stichting Vrienden van het Leontienhuis. Waarom twee? Om ons aanbod en de fondsenwerving van elkaar te scheiden. Stichting Leontienhuis focust op het beleid, de strategie en het aanbod van het Leontienhuis. Terwijl Stichting Vrienden van het Leontienhuis zich richt op de fondsenwerving. Beiden stichtingen zijn geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

#altijdvoorjou

Stichting Leontienhuis

Stichting Leontienhuis (voorheen Leontien Foundation) is op 15 december 2008 opgericht door Leontien Zijlaard-van Moorsel. Via de foundation ondersteunde Leontien destijds doelen op het gebied van eetstoornissen. Op 9 juli 2015 opende de stichting een inloophuis in Zevenhuizen, het Leontienhuis. Stichting Leontienhuis geeft invulling aan het doel van het Leontienhuis, door koers te bepalen en een strategie uitstippelen. Het bestuur van het Leontienhuis ondersteunt de programmaleiding bij het opstellen en uitvoeren van het beleid en het aansturen van het team.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Leontienhuis bestaat uit drie personen. Zij zijn als vrijwilligers verbonden aan het Leontienhuis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

  • Voorzitter Wendy Hopmans, strategisch adviseur.
  • Penningmeester Hans Bloks, klinisch psycholoog/psychotherapeut.
  • Secretaris Jan Ambachtsheer, manager bedrijfsvoering Gemeente Oosterhout.

Heb je een vraag aan het bestuur van Stichting Leontienhuis? Mail naar: info@leontienhuis.nl.

ANBI-status

Stichting Leontienhuis heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Deze status krijg je alleen als je als instelling nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Dit zijn de voorwaarden waar we aan voldoen.

Stichting Vrienden van het Leontienhuis

Om de fondsenwerving van het Leontienhuis te waarborgen, is per 1 januari 2021 Stichting Vrienden van het Leontienhuis opgericht. Deze stichting zet zich volledig in op fondsenwerving voor het Leontienhuis. Dat is hard nodig, omdat het Leontienhuis grotendeels afhankelijk is van donaties. Wij zamelen gelden in voor het Leontienhuis en bouwen aan een warm netwerk ‘vrienden van’, voor de toekomstbestendigheid van het Leontienhuis.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van het Leontienhuis bestaat uit zes personen. Zij zijn als vrijwilligers verbonden aan het Leontienhuis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

  • Voorzitter Michael Zijlaard, medeoprichter Leontienhuis
  • Penningmeester Peter Michels, eigenaar/directeur Michels Administratie & Belastingadvies
  • Secretaris Manon Veldkamp-Dirkse, marketing manager Stiebel Eltron Nederland B.V.
  • Algemeen bestuurslid Guido Hoffman, lease intermediair
  • Algemeen bestuurslid Robin Dijkgraaf, eigenaar/directeur HD Groep
  • Algemeen bestuurslid André van der Meer, communicatiestrateeg Campagne

Heb je een vraag aan het bestuur van Stichting Vrienden van het Leontienhuis? Mail naar: vriendenvanhet@leontienhuis.nl.

ANBI-status

Stichting Vrienden van het Leontienhuis heeft een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Deze status krijg je alleen als je als instelling nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Dit zijn de voorwaarden waar we aan voldoen.

Jaarverslag

Beide besturen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarverslag, met als onderdeel het financieel jaarverslag. Op dit moment is alleen het jaarverslag van Stichting Leontienhuis beschikbaar, omdat Stichting Vrienden van het Leontienhuis recent is opgericht. Van deze stichting verschijnt in het begin van 2022 het eerste jaarverslag online.