Boeiend artikel over ernst en complexiteit eetstoornissen

Een must read!

Een boeiend en zeer compleet artikel over de ernst van eetstoornissen en de complexiteit van de behandeling. Nina Polak en Lynn Berger zetten uiteen waarom anorexia niet zomaar een ‘ziekte’ met een pasklare behandeling is. “Wat het nog ingewikkelder maakt: de schotten die er in de zorg bestaan – tussen lichaam en geest, arts en psycholoog – kunnen een goede behandeling in de weg staan. Ja, het is een psychische stoornis, maar de gevolgen zijn zo lichamelijk dat medische aandacht cruciaal is. Andersom geldt ook: het lichaam lijdt, maar als je het psychisch lijden niet meeneemt in de behandeling, blijf je bij symptoombestrijding.”

Ook de rol van de maatschappij wordt benoemd: “Deze ultieme streefziekte laat zien hoe hoog de eisen zijn die we stellen in onze maatschappij. Aan onszelf, aan ons lichaam én aan de specialistische zorg.”

Diverse experts komen aan het woord, zoals gedragstherapeut Elisabeth Thiadens, (de voor ons bekende) kinderarts Annemarie van Bellegem en Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden en hoogleraar onderwijs en zorg aan de Universiteit van Amsterdam.

Kortom, het lezen waard als eetstoornisproblematiek jou boeit! Hier lees je het hele artikel: https://decorrespondent.nl/12610/anorexia-is-de-ultieme-streefziekte-een-spiegel-voor-de-samenleving/1292777200-d7fe8098