•    Motivatiegroep

Dat het lastig is om een eetstoornis te hebben begrijpen wij bij het Leontienhuis als geen ander. Soms is het nog lastiger om te accepteren en onder ogen te zien dat je een eetstoornis hebt en om gemotiveerd te raken om de strijd aan te gaan en hulp te vragen bij je strijd.
Ook kan het zijn dat je nog maar net begint te merken dat je eetgedrag anders is dan bij  anderen en dat je niet weet hoe je dat kan veranderen. Voor deze mensen zijn er bij het Leontienhuis de motivatiegroepen. Bijeenkomst deelnemers motivatiegroep iedere maandag van 15.00 - 16.30 uur.

De motivatiegroep is gericht op bewustwording, herkenning en begrip. Er wordt een luisterend oor geboden door ervaringsdeskundige vrijwilligers, zij weten wat je doormaakt. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan de last van de eetstoornis en wordt waar nodig gewerkt aan motivatie voor behandeling.
Voor de mensen die nog wel zonder professionele hulp hun eetgedrag kunnen veranderen, bieden wij ondersteuning om thuis, eventueel samen met je naasten aan de slag te gaan

  •     Nazorggroep

 Vaak denken mensen dat wanneer ze in behandeling zijn geweest voor hun eetstoornis, ze er voor altijd van af zijn. In de praktijk is dit meestal niet zo. De omgeving verwacht dat je weer “normaal” met eten omgaat. En ook zelf probeer je zo goed mogelijk toe te passen wat je hebt geleerd tijdens je behandeling. Ervaring leert dat je ook dan nog ondersteuning nodig hebt om de drang van de eetstoornis te weerstaan en het leven van alledag weer aan te kunnen. Ook wanneer je in de laatste fase van je behandeling zit, kun je soms een extra steuntje in de rug gebruiken.

Voor deze mensen zijn er bij het Leontienhuis Nazorggroepen.De nazorggroep  wordt begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers. In deze groep staat het “volhouden van gezond gedrag” centraal. Er wordt tijdens deze  groep aandacht besteed aan de terugkeer in het dagelijks leven met bijv. sociale contacten, school, solliciteren en (vrijwilligers-) werk.
Er komen verschillende thema’s aanbod zoals bijvoorbeeld:  ‘zelfbeeld’, ‘hoe blijf je goed voor jezelf zorgen tijdens moeilijke momenten’, assertiviteit en wat vertel je anderen over je eetstoornis.  Ook is er in deze groep ruimte voor gezellige activiteiten. Er zijn iedere maandagavond twee groepen met een bijeenkomst van 19.00 - 21.00 uur

Een eetstoornis treft helaas mensen van alle leeftijden, bij het Leontienhuis komen regelmatig mensen die op oudere leeftijd een eetstoornis hebben ontwikkeld, of die er al heel veel jaar mee worstelen.

  •      30 plus vrouwengroep

Vrouwen van boven de 30 hebben meestal een gezin, een carrière en een sociaal leven waarin ze andere problemen ondervinden van de eetstoornis dan meisjes die nog op school zitten en thuis wonen. Speciaal voor deze mensen heeft het Leontienhuis een 30 plus vrouwen groep.

In deze groep wordt aandacht besteed aan de effecten van de eetstoornis op het moederschap, de relatie met de echtgenoot en de problemen op de werkplek. Deze groep komt een keer in de week bij elkaar en wordt begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers die in dezelfde levensfase zitten als deze vrouwen.  Er er is een groep op donderdag van 10.00 - 12.00 uur 

  •         Jonge meidengroep

Vaak begint een eetstoornis rond de pubertijd, meisjes van onder de 18 die nog aan het worstelen zijn met hun identiteit en hun ontwikkeling als jonge vrouw, zijn vaak enorm met hun uiterlijk bezig.

Wat vindt de omgeving van mij, ben ik dun genoeg, ben ik leuk genoeg, hoor ik er wel bij? Al deze vragen zorgen ervoor dat ze onzeker zijn over zichzelf en hun uiterlijk, een goede voedingsbodem voor een eetstoornis. Soms ook worden ze gepest en/of hebben ze iets traumatisch meegemaakt. Speciaal voor deze groep heeft het Leontienhuis een jonge meiden groep.

In deze groep wordt aandacht besteed aan de relatie met vrienden en vriendinnen, de eetstoornis op school en thuis, de relatie met ouders, broertjes en zusjes en zelfbeeld. Deze groep komt een keer in de week bij elkaar en wordt begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers. De ervaringsdeskundige vrijwilligers zijn nog niet zo lang uit de levensfase waarin de jonge meidengroep zit. Op maandag om de week (oneven week) komt de meidengroep bij elkaar van 19.30 - 21.00 uur.

 

 

De Vlinder

"Een vlinder symboliseert verandering; vanuit de ogenschijnlijk levenloze cocon wordt een fragiele schoonheid geboren. Ook voor mensen met een eetstoornis is deze verandering mogelijk!"