In samenwerking met de Universiteit Utrecht wordt in het Leontienhuis een onderzoek uitgevoerd naar het gevoel van controle bij mensen met een eetstoornis, en bij mensen die hersteld zijn van een eetstoornis. Dit is een vervolg op eerder onderzoek dat is uitgevoerd door Elske Walschots.

Zoals je misschien weet of hebt ervaren, is het gevoel van controle heel belangrijk voor iemand met een eetstoornis. Vaak zorgt de controle over het eten ervoor, dat er ook controle over andere dingen wordt ervaren die niet met eten te maken hebben. Het is daarom een belangrijk mechanisme binnen de eetstoornis. In dit onderzoek zal worden gekeken of het gevoel van controle verschilt tussen mensen met een eetstoornis en mensen die hersteld zijn van een eetstoornis. Zo kunnen we meer inzicht krijgen in eetstoornissen. Daarnaast kan deze informatie helpen om bestaande behandelingen (nog) beter te maken. 

In het onderzoek zal een vragenlijst worden afgenomen, en enkele vragen worden gesteld over de eetstoornis. Ook zal er gevraagd worden een computertaak te doen, die betrekking heeft op het gevoel van controle. Het onderzoek duurt ongeveer 20 á 30 minuten en zal in het Leontienhuis worden afgenomen.

Hiervoor zoeken we mensen van 18 jaar of ouder, die een eetstoornis hebben of hersteld zijn van een eetstoornis. Heb je geen eetstoornis gehad, dan ben je ook van harte welkom om mee te doen. Deelname is geheel vrijwillig en alle gegevens zullen anoniem verwerkt worden. Het gaat hier om wetenschappelijk onderzoek, er zullen dus geen uitspraken gedaan worden over diagnoses of persoonlijke situaties. 

Als je vragen hebt, of je wilt aanmelden, mail dan naar Lianne van Veen: l.e.m.vanveen@students.uu.nl

Terug

De Vlinder

"Een vlinder symboliseert verandering; vanuit de ogenschijnlijk levenloze cocon wordt een fragiele schoonheid geboren. Ook voor mensen met een eetstoornis is deze verandering mogelijk!"