(Dit onderzoek is inmiddels afgerond)

In samenwerking met de Universiteit Utrecht wordt in het Leontienhuis een onderzoek naar de verwerking van zintuiglijke informatie bij het inschatten van gewicht van voorwerpen uitgevoerd. Dit is een vervolg op eerder onderzoek dat is uitgevoerd door Karlien van Denderen.

Zoals je misschien weet of hebt ervaren, is het lichaamsbeeld van iemand met een eetstoornis verstoord. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het dikker zien van het lichaam te maken lijkt te hebben met de manier waarop mensen met een eetstoornis zintuiglijke informatie waarnemen (informatie die het brein krijgt door wat wij zien, voelen, ruiken, horen etc). Om te kijken waar dit door zou kunnen komen kijkt dit onderzoek naar welke zintuiglijke informatie gebruikt wordt bij het inschatten van gewichten van objecten. Zo kunnen we meer inzicht in eetstoornissen krijgen, wat weer kan leiden tot het ontwikkelen van betere behandelingen.

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar mensen vanaf 18 jaar, die momenteel een eetstoornis hebben of hersteld zijn van een eetstoornis. Heb je geen eetstoornis gehad, ook dan ben je van harte welkom om mee te doen. Deelname is vrijwillig en gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Het gaat hierbij om wetenschappelijk onderzoek, dus er zullen geen uitspraken worden gedaan over diagnoses of persoonlijke situaties.

Tijdens het onderzoek worden er een aantal vragen gesteld over de eetstoornis, krijg je een korte taak waarbij je de eigen lichaamsafmetingen moet inschatten en word je gevraagd het gewicht van een aantal objecten in te schatten. Het zal ongeveer 20 à 30 minuten duren en zal in het Leontienhuis worden afgenomen.

Zijn er vragen of wil je je graag aanmelden, mail naar Anne-Richtje Bakker: annerichtje@gmail.com

Terug

De Vlinder

"Een vlinder symboliseert verandering; vanuit de ogenschijnlijk levenloze cocon wordt een fragiele schoonheid geboren. Ook voor mensen met een eetstoornis is deze verandering mogelijk!"