Mensen met een eetstoornis hebben vaak een vertekend beeld over hun eigen lichaam. Dit wordt vooralsnog vaak geassocieerd met negatieve gedachten over het uiterlijk. Uit neurocognitief onderzoek is inmiddels gebleken dat problemen met het eigen lichaamsbeeld veel meer omvatten dan alleen negatieve gedachten over het eigen lichaam. Vanuit Universiteit Utrecht in samenwerking met het Leontienhuis en Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, willen wij andere aspecten die te maken kunnen hebben met een vertekend lichaamsbeeld onderzoeken.  

Dit willen wij onderzoeken door een online vragenlijst af te nemen bij alle vrouwen vanaf 18 jaar of ouder. Vragen die gesteld worden zullen over de eetstoornis en over lichaamsbeeldrepresentatie gaan. De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan het verkrijgen van een duidelijker beeld over lichaamsbeeldproblematiek en in het verbeteren van therapieën. Het invullen van de online vragenlijst zal zo’n 10 minuten duren.

Klik hier voor het invullen van de vragenlijst!

Verder willen wij ook graag interviews afnemen bij mensen die een eetstoornis hebben of hebben gehad. Dit om een nog completer beeld te krijgen van de verschillende aspecten van lichaamsbeeldproblematiek. Indien jij óók mee wilt doen aan het interview, neem dan gerust contact op met een van ons! 

Alvast hartstikke bedankt!

Groetjes,

Manja Engel & Savannah Simons

m.m.engel@uu.nl & s.j.simons@students.uu.nl

 

Terug

De Vlinder

"Een vlinder symboliseert verandering; vanuit de ogenschijnlijk levenloze cocon wordt een fragiele schoonheid geboren. Ook voor mensen met een eetstoornis is deze verandering mogelijk!"