Het eerste huisartsensymposium van het Leontienhuis is succesvol verlopen. Ruim 60 huisartsen waren aanwezig om zich te verdiepen in de vroegsignalering van eetstoornissen. Dit is moeilijk omdat degene met de eetstoornis vaak wel van de klachten af wil, maar de ernst van de eetstoornis niet onderkent. Zo was er aandacht voor zichtbare kenmerken als opgezette speekselklieren, een slecht gebit en wondjes op de knokkels door braken, klachten als buikpijn die veroorzaakt kunnen worden door misbruik van laxantia en plastabletten en donzige beharing in de nek, op de wangen en armen bij ondervoeding.
Huisartsen gaven aan dat contact maken over de eetstoornis tijdens een eerste gesprek lastig is, zeker met de korte tijd die huisartsen beschikbaar hebben. Er werd veel informatie gegeven aan de hand van casussen uit de praktijk. Bij elkaar gaven de professionele sprekers in combinatie met het ervaringsverhaal van een moeder en de beelden van Leontien een compleet beeld van de problematiek. De huisartsen gaven aan deze kennis nuttig te vinden en goed toepasbaar in hun praktijk.   

Klik hier voor persbericht huisartsensymposium

Terug

De Vlinder

"Een vlinder symboliseert verandering; vanuit de ogenschijnlijk levenloze cocon wordt een fragiele schoonheid geboren. Ook voor mensen met een eetstoornis is deze verandering mogelijk!"