Het Leontienhuis bestaat drie jaar!

Alweer drie jaar geleden opende koningin Máxima het Leontienhuis. Er is sindsdien veel gebeurd. Mensen met een eetstoornis en hun naasten weten het Leontienhuis te vinden. De bezoekers zijn heel divers. In leeftijd variëren ze van 10 tot 65 jaar. Ook blijkt het Leontienhuis een bovenregionale functie te hebben. Wekelijks zijn er bezoekers uit bijvoorbeeld Noord-Holland, Gelderland en zelfs uit Limburg. Lees verder op onze website over drie jaar ontwikkelingen in Het Leontienhuis.

De basis van het Leontienhuis is ons inloopprogramma. Zonder afspraak kun je dagelijks bij ons terecht voor een kop thee, een babbel met de gastvrouw in de keuken, het creatief atelier, een yogales en de gezamenlijke lunch. In het Leontienhuis willen we laagdrempelig zijn en onze bezoekers een veilige plek bieden waar ze even tot rust kunnen komen of hun hart luchten bij een van de ervaringsdeskundigen. Ook het samenzijn met “gelijkgestemden” wordt erg gewaardeerd door onze bezoekers. Van ons inloopprogramma wordt dan goed gebruikt gemaakt. Wekelijks verwelkomen we circa 60 bezoekers.

Warme maaltijd 
Op maandagavond bieden we een warme maaltijd aan. Ouderwets ‘eten wat de pot schaft en bord leeg’. Ondanks dat de bezoekers het moeilijk vinden om hun eigen eetpatroon te doorbreken, groeit de groep die mee-eet. “Hier eten helpt me. Ik vind het fijn dat ik een uitdaging, zoals bijvoorbeeld pasta eten, niet alleen hoef te doen. Samen lukt het wel en dan merk ik dat pasta eten geen ramp is,” aldus een van de bezoekers.

Ook de verschillende gespreksgroepen die gedurende de week worden gehouden, worden trouw bezocht. Er is een groep voor jonge meiden tot 18 jaar, een ondersteunings- en nazorggroep voor 18 – ca. 35 jaar en een 30+-vrouwengroep. Daarnaast worden zo’n 160 mensen met een eetstoornis ondersteund via mentorgesprekken en/of emailcontact.

Inspiratiebijeenkomsten
De inspiratiebijeenkomsten, waar Leontien Zijlaard-Van Moorsel zelf over haar strijd met de eetstoornis vertelt en met andere ervaringsdeskundige vrijwilligers vragen uit de zaal beantwoordt, trekken minstens vijftig bezoekers per keer. Deze bijeenkomsten worden acht keer per jaar georganiseerd en het is altijd volle bak. Het geeft aan hoe groot de behoefte aan steun is. Degene met een eetstoornis vindt herkenning én erkenning. Belangrijk is ook dat men ervaart dat herstel mogelijk is. Een eetstoornis is een psychische ziekte en net als bijvoorbeeld kanker een echte ziekte en geen keuze. Het taboe op een psychische ziekte is nog steeds groot. Tijdens deze eerste kennismaking voelen niet alleen onze bezoekers, maar ook ouders en naasten zich gehoord en kunnen ze vragen stellen en zaken waar ze mee zitten bespreekbaar maken. Daarna zorgt deelname aan het inloopprogramma voor steun en structuur. Ook bieden we steun door middel van persoonlijke gesprekken en hulp op maat. De contacten die ontstaan tijdens zowel de inspiratiebijeenkomsten als het inloopprogramma worden gewaardeerd.

Aandacht voor ouders en naasten
Het Leontienhuis is er niet alleen voor mensen met een eetstoornis. We bieden ook ouders en naasten verschillende mogelijkheden qua support, want uit ervaring weten we dat je een eetstoornis nooit alleen hebt. Familieleden en vrienden kunnen daarover meepraten. Bezorgdheid, wanhoop, boosheid, angst en hoop wisselen elkaar af. Naast informatiebijeenkomsten en emailondersteuning zijn er ontmoetingsavonden waar ouders en naasten met lotgenoten en een ervaringsdeskundige ouder of naaste in gesprek kunnen gaan om zonder oordeel te praten over de ervaringen thuis. Ook zijn er thema-avonden waar informatie over eetstoornissen en de behandelingen wordt gedeeld en er ruimte is voor het uitwisselen van gedachten. Herstellen van een eetstoornis moet vooral thuis plaatsvinden. Door het informeren en ondersteunen van ouders dragen we indirect bij aan het herstel van degene met de eetstoornis. Om deze reden verschijnt in het najaar een brochure speciaal voor ouders en naasten. Soms levert de strijd tegen de eetstoornis alleen verliezers op en overlijdt iemand aan een eetstoornis. Een eetstoornis is één van de psychiatrische ziektes met het hoogste sterftecijfer (5-10 % overlijdt; 2/3 door lichamelijke gevolgen, 1/3 door suïcide). Om ouders die hun kind hebben verloren te ondersteunen in het verlies zijn we de contactgroep Horizon gestart.

Vrijwilligers 
Het Leontienhuis draait dankzij donaties van vele bedrijven en dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Er werken inmiddels ruim 120 vrijwilligers in het Leontienhuis. De meesten in onze mooie boerderij, maar ook een aantal ‘op afstand’. Zij bieden vooral support via email. Trots zijn we op de wisselwerking die is ontstaan. Een tiental vrijwilligers heeft tijdens het vechten tegen de eetstoornis zelf, of als ouder/partner hulp gehad van het Leontienhuis en nu spannen ze zich in om anderen te steunen. Ook biedt het Leontienhuis stageplaatsen of afstudeermogelijkheden aan studenten, bij voorkeur aan mensen die zelf hersteld zijn van een eetstoornis. Op deze manier kan het Leontienhuis ook ervaringsdeskundigen een stap verder helpen. 
Via het Werkplein van de gemeente ondersteunen we ook jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt om weer deel te nemen aan de maatschappij. Twee van hen werkten in onze tuin en draaien weer volledig mee. De een studeert, de ander heeft een betaalde baan.

Hoe eerder, hoe beter
Vroeg-signalering van een eetstoornis is van belang. Hoe eerder de eetstoornis wordt ontdekt, hoe groter de kans dat iemand kan herstellen. Kennis delen met huisartsen is daarom een van de speerpunten in ons beleid. Hiervoor organiseren we dit jaar voor de tweede keer een huisartsencongres met toonaangevende sprekers. Ook hebben we workshops op de huisartsbeurs in Utrecht verzorgd. Daarnaast werkt het Leontienhuis samen met onderzoek van de afdeling Neuropsychologie van de Universiteit Utrecht. Deze onderzoeken hebben als uiteindelijke doel de behandelingen van eetstoornissen te verbeteren.

Toekomst 
Het Leontienhuis wil bovenstaande lijn voortzetten. Voor de komende jaren zijn continuïteit in aanbod en kwaliteit en optimalisering van het gebruik van de boerderij de speerpunten. Met een inloopprogramma op zaterdag en uitbreiding van het programma in de avonden kunnen we mensen bereiken die niet op doordeweekse dagen kunnen komen. Financiering is hierbij van groot belang. Het Leontienhuis draait op dit moment met twee professionals in deeltijd (samen 1 FTE). Zij worden deels betaald, maar steken ook veel tijd als vrijwilliger in het Leontienhuis. Fondsenwerving via de Club van 100 is en blijft noodzakelijk.

 

Terug naar nieuwsbrieven   

De Vlinder

"Een vlinder symboliseert verandering; vanuit de ogenschijnlijk levenloze cocon wordt een fragiele schoonheid geboren. Ook voor mensen met een eetstoornis is deze verandering mogelijk!"